Skip to main content

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA FIRIEM

vnútorná integrácia procesov a systémov

na princípoch Industry 4.0

manažérske poradenstvo pri transformácii

SOVA Group

ide nad rámec samotného poskytovania technologických komponentov a systémovej integrácie. Sledujeme celosvetové osvedčené postupy a nedávny vývoj, ktoré vás nakoniec vedú cez náročnú cestu digitálnej transformácie. Ponúkame neoceniteľnú podporu a poradenstvo nielen počas, ale aj po ukončení procesov digitálnej transformácie, ktoré potrebujete.

Prvoradý je plán

Dnešné spoločnosti sa potrebujú vyrovnať s prudkou akceleráciou technologického pokroku nazvanou Industry 4.0. Najlepším spôsobom, ako túto výzvu zvládnuť, je mať a naplniť jasný program digitálnej transformácie.

Pre ďalší rozvoj

Digitálna transformácia sa na začiatku zdala byť jednou z módnych vĺn. Dnes poznáme skutočnosť, že obnovuje a mení všetky vnútorné procesy, obchodné modely, vzťahy so zákazníkmi a budúce plány podnikov s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a vytvoriť si perspektívu ďalšieho rozvoja.

Dokonalá znalosť zákazníkov

Všetky firmy, bez ohľadu na ich veľkosť, by sa mali zamerať na dokonalé spoznanie potrieb svojich zákazníkov a ich vnútorných procesov. Dokázať presne určiť ich nenaplnené potreby a naplánovať si aktivity ako uspieť v rámci silnej konkurencie.

Inovácie menia procesy

Zatiaľ, čo je v názve použité slovíčko „digitálny“, digitálna transformácia nie je obmedzená na viac počítačov, viac údajov a viac softvéru. Skutočná podstata digitálnej transformácie predstavuje sériu inovácií, ktoré premieňajú všetky vnútropodnikové procesy. Konečným výsledkom je integrovaná firma, s presným riadením všetkých vnútorných i vonkajších procesov.

3 firmy =1 značka

aby sme komplexne pokryli vaše potreby, prinášame vám dlhodobý program

 • vývoj a konštrukcia výrobkov
 • riadenie procesov vývoja a konštrukcie
 • optimalizácia výrobných procesov
 • digitálne dvojča
 • manažérske poradenstvo
 • riadenie projektov, zákaziek
 • technologická príprava výroby
 • plánovanie výroby
 • riadenie výroby
 • zber dát z výrobných a logistických procesov
 • automatizácie výrobných procesov
 • digitalizácia výroby
SOVA Group je odborný garant portálu Industry4.sk

Industry4.sk je online magazín mapujúci novinky, princípy a súčasti prostredia Industry 4.0. Pravidelne pre vás publikuje články, rozhovory s odborníkmi, unikátne infografiky a rady, ako transformovať štvrtú priemyselnú revolúciu do praxe s prísľubom zefektívnenia priemyselnej výroby.